ISO 9001:2015

EKA Externí klinické audity

 

EKA Externí klinické audity

Jsme držiteli oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a nukleární medicíny.

Pravidla procesu hodnocení zde