ISO 9001:2015

Kontrastní látky

GE Healthcare Od svého vzniku v roce 1991 se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme kontrastní látky a radiofarmaka společnosti GE Healthcare.


 • Bezpečné a osvědčené použití pro humánní a veterinární účely
 • Výrazné zkvalitnění a zdokonalení diagnostických postupů ve veterinární medicíně
 

RTG a CT vyšetření

Omnipaque

Omnipaque IOHEXOL
 • Nejpoužívanější neionická kontrastní látka
 • Široké využití pro RTG a CT vyšetření


Visipaque

Visipaque IODIXANOL
 • Visipaque je ve všech koncentracích jódu jediná dostupná kontrastní látka pro intravaskulární použití, která má stejnou osmolalitu jako krev
 • Významně snižuje riziko výskytu CIN (Contrast-Induced Nepropathy, tj. nefropatie indukovaná kontrastní látkou)


MR vyšetření

Clariscan

Clariscan
 • Makrocyklická gadoliniová kontrastní látka pro MR vyšetření
 • Nejbezpečnější MR kontrastní látka
 • Dodávána v širokém spektru balení pro jednotlivé indikace


Omniscan

Omniscan GADODIAMIDUM
 • Univerzální, neionická, nízkoosmolární kontrastní látka pro MRI s nízkou viskozitou
 • Bez omezení rychlosti injekčního podání
 • Vhodný pro použití u procedur s podáním rychlého bolusu
 • Může být aplikován přetlakovým dávkovačem

 

ISO 9001 & Credit Info certifikáty