ISO 9001:2015

Kontrastní látky

GE Healthcare Od svého vzniku v roce 1991 se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme kontrastní látky a radiofarmaka společnosti GE Healthcare.


  • Bezpečné a osvědčené použití pro humánní a veterinární účely
  • Výrazné zkvalitnění a zdokonalení diagnostických postupů ve veterinární medicíně
 

RTG a CT vyšetření

Omnipaque

Omnipaque IOHEXOL
  • Nejpoužívanější neionická kontrastní látka
  • Široké využití pro RTG a CT vyšetření


Visipaque

Visipaque IODIXANOL
  • Visipaque je ve všech koncentracích jódu jediná dostupná kontrastní látka pro intravaskulární použití, která má stejnou osmolalitu jako krev
  • Významně snižuje riziko výskytu CIN (Contrast-Induced Nepropathy, tj. nefropatie indukovaná kontrastní látkou)


MR vyšetření

Clariscan

Clariscan
  • Makrocyklická gadoliniová kontrastní látka pro MR vyšetření
  • Nejbezpečnější MR kontrastní látka
  • Dodávána v širokém spektru balení pro jednotlivé indikace