ISO 9001:2008

Kontrastní látky

GE Healthcare Od svého vzniku v roce 1991 se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme kontrastní látky a radiofarmaka společnosti GE Healthcare.


  • Bezpečné a osvědčené použití pro humánní a veterinární účely
  • Výrazné zkvalitnění a zdokonalení diagnostických postupů ve veterinární medicíně
 

RTG a CT vyšetření

Omnipaque

Omnipaque IOHEXOL
  • Nejpoužívanější neionická kontrastní látka
  • Široké využití pro RTG a CT vyšetření

Visipaque

Visipaque IODIXANOL
  • Visipaque je ve všech koncentracích jódu jediná dostupná kontrastní látka pro intravaskulární použití, která má stejnou osmolalitu jako krev
  • Významně snižuje riziko výskytu CIN (Contrast-Induced Nepropathy, tj. nefropatie indukovaná kontrastní látkou)

MR vyšetření

Omniscan

Omniscan GADODIAMIDUM
  • Univerzální, neionická, nízkoosmolární kontrastní látka pro MRI s nízkou viskozitou
  • Bez omezení rychlosti injekčního podání
  • Vhodný pro použití u procedur s podáním rychlého bolusu
  • Může být aplikován přetlakovým dávkovačem

 

ISO 9001 & Credit Info certifikáty