ISO 9001:2015

Nukleární medicína

GE HEALTHCARE MEDICAL DIAGNOSTICS

V České a Slovenské republice dodáváme radioaktivní preparáty od firmy GE HEALTHCARE MEDICAL DIAGNOSTICS, největšího producenta výrobků pro Imaging. GE Healthcare vyrábí radiofarmaka, produkty pro zobrazovací metody a kontrastní látky pro radiodiagnostiku.

M.G.P., jako výhradní distributor pro Česko a Slovensko, dodává kompletní sortiment radiofarmak od GE Healthcare.

Současný sortiment zahrnuje výrobky vyráběné v centrále v Amershamu a v Gloucesteru v Anglii, v Braunschweigu v Německu, v Eidhovenu v Holandsku a v Sallugii v Itálii nebo v IoI v Budapešti v Maďarsku.Informace o 2 našich významných produktech, naleznete zde:

DaT SCAN logo
MYOVIEW logo

 

 

Zastoupení pro střední a východní Evropu

GE HEALTHCARE AE
8-10 Sorou str
151 25 Marousi
Athens
Greece

 

Pro nukleární medicínu nabízíme přístroje:

 • k monitorování ionizačního záření
  • osobní dozimetrie
  • měřič kontaminace
  • měřič dávkového příkonu
 • pro navigační chirurgii
  • C-TRAK
 • pro ventilační studie
  • Ventisol
 • referenční zdroje
 • kalibrační etalony pro gamma kamery
 • boxy pro přípravu farmak

 

 

Další informace

Máte-li zájem o bližší informace o nukleární medicíně, doporučujeme vám stránky České společnosti nukleární medicíny.