ISO 9001:2015

Certifikáty

ISO 9001 certifikát Spolupracujeme s výrobci, kteří patří mezi nejvýznamnější světové výrobce v daném oboru. Jejich práce je zaměřena na výrobu nejmodernějších výrobků, které mají maximální parametry z hlediska inovací, bezpečnosti pro životní prostředí, pacienty, uživatele ve výzkumných a vědeckých ústavech a veškerý obsluhující personál. Při výběru těchto výrobků se zaměřují na komplexní řešení minimalizace vzniku odpadů a ohrožení životního prostředí. Bezpečnost práce je zaměřena na všechny stupně počínaje výrobou přes dopravu mezinárodní a vnitrostátní až ke konečnému uživateli.

Preferujeme výrobky se snadnou odbouratelností, krátkým poločasem rozpadu a úplnou spotřebou tak, aby nedocházelo ke vzniku odpadů.

Strana 1 | Strana 2

 

Distribuční činnost je orientována na požadavky zákazníků, maximální ekonomické využití výrobků, to znamená na včasné dodání výrobků tak, aby bylo možno využít doby předkalibrace. Jsme připraveni reagovat na splnění i těch požadavků, které jsou mimo rozsah standardních služeb, to znamená specielní dodávky do země, okamžitý rozvoz až ke konečnému uživateli, práci o sobotách a nedělích a svátcích.

Naším cílem je zlepšovat všechny služby, to jak při výběru dodavatelů a jejich výrobků, tak při distribuci.

Hlavní body politiky jakosti ve firmě:

  • Dodáváme výrobky od nejlepších výrobců na světě.
  • Dodáváme špičkové výrobky s vysokou přidanou hodnotou, s nejlepšími uživatelskými parametry a nejvyšší mírou inovací.
  • Dodáváme výrobky, které vykazují nejlepší parametry z hlediska bezpečnosti určené pro zákazníka, pacienta, pro životní prostředí, pro personál.
  • Neustálé zlepšování systému musí vést k tomu, aby naše služby byly pokládány za zlatý standart v oboru.
  • Pro naše pracovníky umožňujeme vhodné příležitosti ke vzdělávání a tvůrčí realizaci k osobnímu a profesnímu růstu.
  • Veškerá naše činnost je zaměřena k minimalizaci produkce odpadů a k minimalizaci radiační zátěže pracovníků.
 

SUKL certifikát