ISO 9001:2015

Nanodrop mobilní aplikace

Volně dostupná Thermo Scientific ™ NanoDrop ™ aplikace pro iPad obsahuje prohlížeč dat, který umožňuje pracovat s daty generovanými spektrofotometrem NanoDrop 2000/2000c . Data ze softwaru NanoDrop 2000/2000c importujete jednoduše pomocí e-mailu. Stejným způsobem je možné také sdílení naměřených dat se svými spolupracovníky.

NanoDrop aplikace nabízí :

App Store
  • Prohlížet data naměřená pomocí spektrofotometru Nanodrop 2000/c
    • Zobrazit ukázku spekter a dat
    • Porovnat více vzorků v jednom grafu
    • E-mail spektra grafy a ukázkové datové obrazy
  • Technické příručky obsahující osvědčené postupy a interpretaci naměřených dat pomocí spektrofotometru NanoDrop
  • Biomatematickou kalkulačku pro DNA , bílkoviny, teplotu , ředění , molaritu a kalkulačku oligonukleotidů

Stáhněte si NanoDrop aplikaci z App Store