ISO 9001:2008

Transport ADR

Řidiči M.G.P. PŘEPRAVA ADR třídy 7
M.G.P. má dlouholetou tradici (od roku 1999) v silniční přepravě radioaktivity - kusových zásilek po celé Evropě a zajištění letecké přepravy do celého světa.

Jsme registrováni ve SVAZU EVROPSKÝCH PŘEPRAVCŮ. Máme bohaté zkušenosti s přepravou radiofarmak obsahujících fluor-(18F).

ISO 9001 & Credit Info certifikáty