ISO 9001:2015

Ochrana osobních údajů

Pracujeme v souladu s nejvyššími etickými standardy.

Prvkem naší filosofie je vzájemná důvěra při jednání s klienty. Všemožně se snažíme, aby se naši partneři s námi cítili bezpečně, proto přistupujeme odpovědně k otázce ochrany soukromí.

Zásady zpracování osobních údajů v naší firmě:

  1. Všechny osobní údaje poskytnuté firmě M.G.P. spol. s r. o., nebo MGP, spol. s r. o. - dále jen M.G.P. budou použity výhradně pro interní účely. Poskytování těchto údajů třetí osobě není možné, nedá-li k tomu zúčastněný subjekt výslovné povolení.
  2. Všechny informace budou použity výhradně k účelům mezi firmou M.G.P. a zúčastněným subjektem.
  3. Všechny informace uložené na našich serverech jsou dobře chráněny proti zneužití. Všechny osobní údaje jsou uloženy v zašifrované podobě (jako ID, hesla, atd.) nebo odstraněny okamžitě po použití.
  4. Firma M.G.P. vymaže všechny informace o subjektu z databáze, pokud to bude daný subjekt požadovat.