ISO 9001:2015

Life science

 

MP Biomedicals

MP Biomedicals logo Společnost vyrábí a prodává více než 55.000 výrobků a je jednou z mála firem, která nabízí ucelenou řadu produktů v oblasti Life Science, čistých chemikálií a diagnostických přípravků.
www.mpbio.com

 

Cell Projects

Cell projects logo Společnost vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní výrobky používané v oblasti Life Science, mezi něž patří elektroporace, transfekce, PCR, qPCR, DNA Bukální a slinný odběr, izolace DNA a optimalizační kity, komunikace štěrbinového spojení (nexus) a intercelulární komunikace, a studia signální transdukce.
www.cellprojects.com

 

Isohelix - Cell Projects

Isohelix logo Isohelix je divize Cell Projects Ltd , která navrhuje a vyrábí celou řadu vysoce inovativních řešení v oblasti molekulární biologie pro elektroporaci, PCR, zpracování vzorků DNA a dalších technologií v oblasti Life Science.
www.isohelix.com

 

MoBiTec

MoBiTec logo Váš partner pro unikátní dvou a jedno hybridních systémů, zobrazení fágmidu, genomovou knihovnu, DNA vektorové systémy, buněčné biologie a protilátky, nástroje pro výzkum DNA a proteinů, fluorescenční technologie, nástroje pro výzkum v oblasti glykobiologie, afinitní chromatografie a laboratorní pomůcky.
www.mobitec.de

 

Porvair

Porvair logo Specialista na výrobu mikrotitračních produktů, které najdou využití v oblastech Life Science, biotechnologii a molekulární biologie ve všech možných aplikacích
www.porvair-sciences.com

 

BioPoint Scientific

Biopointe logo BioPointe Scientific nabízí vysoce kvalitní laboratorní plast jako jsou pipetovací špičky, plast pro PCR, 96-jamkové destičky a mikrocentrifugační zkumavky.
www.biopointescientific.com

 

AG Scientific

Porvair logo Široká škála reagencií pro molekulární biologii, buněčnou biologii a neurobiologii - zejména pak pro apoptózu, signální transdukci a výzkum rakoviny. Hlavními produkty jsou enzymové inhibitory, antibiotika a reagencie pro proteinovou purifikaci.
www.agscientific.com

 

Oxford Genetics

Porvair logo Nabízí plazmidy navržené tak, aby pokryly veškeré potřeby výzkumu a skupiny syntetické biologie
oxfordgenetics.com

 

Nordic Immunological Laboratories

Nordic Immunological Laboratories logo Firma nabízí sortiment více než 1700 produktů pro základní a aplikovaný výzkum humánních a veterinárních systémů. Obsahuje unikátní sérii polyklonální antisér proti enzymům jako jsou neznačené IgG frakce, konjugáty biotinu a frakce afinitních purifikovaných protilátek.
www.nordiclabs.nl

 

Cyagen

Nordic Immunological Laboratories logo Přední výrobce produktů pro výzkum kmenových buněk. Produkty kmenových buněk zahrnují embryonální a somatické kmenové buňky získané z různých druhů a také jejich geneticky modifikované deriváty. Dále poskytuje mnoho typů buněčných kultur, diferenciace a kryokonzervací média. Dalšími produkty jsou primární buňky a činidla primárních buněk, na míru sestavené DNA vektory atd.
www.cyagen.com

 

Sicgen

Nordic Immunological Laboratories logo Nabízí širokou škálu polyklonálních protilátek a souvisejících produktů v Life Science výzkumu
www.sicgen.pt

 

Accumax

Accumax logo Fine Care Biosystems nabízí širokou škálu velmi kvalitních pipetovacích zařízení, které se vyznačují jednoduchostí, komfortností a funkčností s úžasným ergonomickým designem.
www.accumaximum.com

 

BioVisible

BioVisible logo Firma se specializuje na rychlou detekci a identifikaci mikroorganismů za použití molekulárně biologických technik.
www.biovisible.com

 

Echelon

Echelon logo Společnost se soustřeďuje na oblasti buněčné signalizace lipidů a krizových metabolických enzymů, které poskytují nové cíle pro vývoj potenciálních léčiv a diagnostiku rakoviny, cukrovky, zánětu, infekce a kardiovaskulárních chorob.
www.echelon-inc.com

 

Exiqon

Exiqon logo Společnost působí ve dvou oblastech, Life Science a diagnostika. Exiqon Life Science je předním dodavatelem produktů pro mikroRNA výzkum. Unikátní nabídka firmy Exiqon v oblast diagnostiky je schopnost využít potenciálu mikroRNA jako nové skupiny biomarkerů s vlastní technologií detekce LNA ™.
www.exiqon.com

 

Exalpha

Exalpha logo Společnost nabízí škálu produktů z oblasti proliferace & apoptóza, enzymy & proteiny, ELISA kity, GPCR, CD protilátky a klinické IHC markery
www.exalpha.com

 

Dextra

Dextra logo Cílem firmy Dextra je poskytovat komplexní služby v syntéze, analýze a výrobě sacharidů. S více než 1000 dostupných komplexů sacharidů je Dextra nejobsáhlejší zdroj produktů pro využití složitosti a rozmanitosti glykobiologie.
www.dextrauk.com

 

Cypex

Cypex logo Produkty firmy Cypex umožňují expresi enzymů metabolizující lidská léčiva v bakteriích bez nutnosti rozsáhlé modifikace na bílkoviny. V dnešní době nabízí více než 50 enzymů metabolizující lidská léčiva (včetně 17 CYP), 29 čistých chemikálií a řadu protilátek.
www.cypex.co.uk

 

Genisphere

Genisphere logo Firma Genesphere nabízí produkty v oblasti Array detekce, RNA amplifikace a zesilovačů signálů
www.genisphere.com

 

Accurate

Accurate logo Accurate se specializuje na produkty nejen pro základní a R&D výzkum ale i pro rutinní práci v laboratoři. Nabízí okolo 33.000 produktů zahrnující protilátky, antigeny, média pro buněčnou separaci, komplementy, reagencie, kontroly, komplexy karbohydrátů, ligandy, atd.

 

Abcam

Abcam logo Abcam vyrábí vlastní protilátky, ale také získává zdroje jiných unikátních produktů od různých dodavatelů.Jsou tedy schopni dodat 600 až 800 nových produktů každý měsíc.
www.abcam.com

 

Santa Cruz Biotechnology, Inc.

Santa Cruz Biotechnology logo Společnost se zaměřuje na probíhající rozvoj výzkumu protilátek, biochemikálií, laboratorního příslušenství a navíc nedávno rozšířila své portfolio i o produkty, které se zaměřují na péči o zdraví zvířat.
www.scbt.com