ISO 9001:2015

Izolační a purifikační kity

 • Pohodlné protokoly pro jakoukoliv DNA, RNA, protein a izolaci ze všech vzorků
 • Rychlý a reprodukovatelný proces purifikace vzorku
 • Eliminuje crosskontaminaci vzorků díky uzavřeným lyzačním zkumavkám
 • Zvýšené a konzistentní vysoce kvalitní výtěžky
 • Udržuje integritu a velikosti DNA, RNA a proteinů
 • Zisk nukleových kyselin a proteinů připravených pro další aplikace
 • FastDNA kity, navržené pro použití s přístroji řady FastPrep, rychle a účinně izolují genomovou DNA z celé řady zdrojů. Během 40 sekund je možné snadno zlyzovat rostlinné a živočíšné tkáně, bakterie, řasy, houby a celou řadu dalších vzorků. Kity zahrnují optimalizované lyzační zkumavky Lysing Matrix. Systém rovněž zahrnuje 3 různé chaotropní pufry vhodné pro homogenizaci široké řady vzorků. Po lýze se vzorky odstředí, aby se odstranily zbytky a lyzační matrix jako taková. DNA se purifikuje ze supernatantu pomocí metody GeneClean. Eluovaná DNA se následně hodí pro štípání, elektroforézu, PCR nebo jakoukoliv jinou požadovanou aplikaci.

  • Ideální pro rostlinné a živočišné tkáně, buněčné kultury, bakterie, kvasinky, houby, řasy, viry a hmyz
  • Izolace DNA v PCR kvalitě z celé řady různých vzorků
  • Nejsou nutná toxická organická činidla
  • Rychlá a reprodukovatelná lýza vzorků pomocí přístrojů řady Fastprep
  • Flexibilní upořádání znamená, že nejsou nutné zvláštní kity pro izolaci DNA

  DNA extrahovaná z různých zvířecích tkání pomocí kitu FastDNA: Přibližně 1 ug izolované DNA byl aplikován na 1,2% agarózový gel (0,5% TAE) Dráha 1: ca0,4g krysích jater Dráha 2: ca0,5g myšího mozku, Dráha 3: ca 0,45g kuřecí kosti Dráha 4: Marker Lambda Hind 3

  FastRNA SPIN kity rychle a účinně izolují kvalitní celkovou RNA ze širokého spektra vzorků. To vše v průběhu ca 15 min pomocí specializovaného lyzačního media pro lýzu buněk a SPIN kolonky pro následnou purifikaci. Kity FastRNA Pro používají pro účinnou inaktivaci buněčných RNáz a prevenci degradace tradiční roztok RNApro Solution. Oba formáty kitu používají homogenizaci FastPrepReg, purifikovaná RNA je připravena pro další analýzy včetně RT-PCR a Northern blotů.

  • Velmi čistá celková RNA izolovaná z celé řady vzorků včetně Gram+/- bakterií, rostlinných a živočišných tkání a buněčných kultur, kvasinek/hub včetně spor, půdy a vzorků z životního prostředí
  • Ochranné pufry a rychlost lyzačního procesu inaktivují buněčné Rnázy.
  • Odstranění humátů, polyfenolů a polysacharidů pro účinnou RT-PCR přináší rychlé a reprodukovatelné výsledky

  Celková RNA izolovaná pomocí kitu FastRNA Pro Soil-Direct Kit. Na 0,8% agarozový gel se naneslo přibližně 15% celkové RNA izolované z 0,5g čtyř různých vzorků půd.Dráha 1: 1 kb markery, Dráha 2: Vzorek 1, Dráha 3: Vzorek 5, Dráha 4: Vzorek 10, Dráha 5: Vzorek 11

  Lyzační matrice FastProtein používané spolu s přístroji FastPrep představují optimální nejrychlejší způsob uvolnění exprimovaných bílkovin z bakterií nebo kvasinek. Ušetřte vzácný čas tím, že zkrátíte trvání lyzačního procesu na vteřiny! Celkové bílkoviny izolované pomocí matric Fastprotein jsou nativni a lze je použít pro celou řadu aplikací včetně SDS-PAGE, Western blotting, imunoprecipitace, stanovení změn posunu v gelu (gel mobility shift assai) a analýzu aktivity enzymů

  • Šetřte čas zkrácením lyzačního procesu na vteřiny
  • Rychle a konzistentně lyzujte vzorky z různých fází pokusu
  • Extrakt bílkovin je okamžitě připravený pro elektroforézu nebo purifikaci

  12% SDS PAGE lyzátu BL21 buněk exprimujících GST protein. Lyzát vznikl homogenizací s matricí Fast Protein Blue Matrix.

  Související produkty

  Katalog. číslo Název produktu Balení Cena (bez DPH)
  Loading data from server