ISO 9001:2015

NanoDrop One/Onec

UV-Vis spektrofotometer
Stačí len napipetovať, zmerať a vedieť

Kvantifikácia a stanovenie kvality DNA, RNA a proteinových vzoriek len v 1-2 µl a získanie celého spektra dát v priebehu sekúnd s použitím mikroobjemového UV-Vis spektrofotometra NanoDropTM One od Thermo Scientific TM.

 • Vyhnete sa následným komplikáciám - dentifikujete prípadné kontaminácie, zistíte správnu koncentráciu a máte zaručený úspech v ďalších experimentoch a aplikáciách
 • Rýchle získanie dát - pomocou autoblanku a automatického merania ušetríte Váš čas.
 • Úspora priestoru na pracovnom stole - integrovaný tablet s užívateľsky priateľským ovládaním, elegantným dizajnom a bez potreby ďalšieho PC

Prehľad

Pokiaľ použijete spektrofotometer NanoDrop One so zabudovanou inovatívnou technológiou AcclaroTM od ThermoScientific, vyhnete sa následným komplikáciám s riešením problémov pri nepodarených pokusoch. NanoDrop One zabezpečí presné meranie koncentrácie vzoriek v mnohých prípadoch bez nutnosti riedenia. To všetko s rýchlosťou a jednoduchosťou pôvodného prístroja NanoDrop 2000.

Stiahnuť brožúru NanoDrop One

Inteligentný software AcclaroTM

Keďže technológia AcclaroTM poskytuje presné kvantitatívne merania, zlepšuje hodnotenie kvality vzoriek. Včasná identifikácia kontaminácie zabráni zlyhaniu následných experimentov a aplikácií a ušetrí Vám čas s riešením problémov.
Technológia AcclaroTM umožňuje:

 • Overiť kvalitu vzorky počas sekundy - identifikuje prípadné nečistoty vo vzorke a poskytne opravenú koncentráciu
 • Prístup k informáciám prostredníctvom upozornení - dostanete okamžitú spätnú väzbu o kvalite vzorky s cielenou technickou podporou a sprievodcom riešenia
 • Spoľahnúť sa na presné výsledky - zaistenie presnosti merania pomocou senzora a digitálnej obrazovej analýzy

dsDNA vzorky kontaminovanej proteínmiPre získanie opravenej koncentrácie dsDNA (zelená) sa absorbancia proteínov (oranžová) odčíta od pôvodného výsledku (modrá).

Vylepšenia NanoDrop One / Onec

Vylepšení NanoDrop One / Onec
 • Ergonomický design - integrovaný Android ™ tablet bez potreby ďalšieho počítača ponúka bezproblémový prenos dát prostredníctvom WiFi alebo USB.
 • Automatické meranie a autoblank - okamžité meranie ihneď po sklopení ramena smerom dole umožní spracovávať veľké množstvo vzoriek. Tieto funkcie je možné zapnúť alebo vypnúť jedným klepnutím na obrazovke.
 • Širší dynamický rozsah – nie sú potrebné riedenia vzoriek (dsDNA 27,500 µg/µl).
 • Integrované centrum pomoci - archív riešení s technickou podporou a edukačnými animáciami.

Nanodrop Onec Highlights

Nanodrop One hightlightsObsahuje aj kyvetovú pozíciu, ktorá poskytuje experimentálnu flexibilitu.

Zmerajte zriedené vzorky, uskutočnite merania kinetiky a zmerajte optickú hustotu bakteriálnych kultúr.

Pozícia kyvety umožňuje reguláciu teploty a miešania.

Schopnosti spektrofotometra NanoDrop One /Onec:

 • Široký rozsah spektra (190 až 850 nm), pre meranie rôznych typov vzoriek:
  * Peptidy (205 nm)
  * DNA a RNA (260 nm)
  * Purifikované proteíny (280 nm)
  * Toxikologické testy a priemyselné farbivá (490 nm)
  * Zlaté nanočastice (520 nm)
  * Kolorimetrické testy proteínov (BCA 562 nm, Bradford 595 nm, Modified Lowry 650 nm, Pierce 660 660 nm)
  * Meranie optickej hustoty (600 nm)
  * Kombinácia patentovaného systému s možnosťou kyvetového merania nízkych a vysokých koncentrácií (2,0 - 27500 ng/µl dsDNA a 0,06 až 820 mg/ml BSA)
 •   
 • Meranie vyžaduje iba 0,5-2 µl Vašich vzoriek, bez potreby riedenia.   
 •  
 • Predpripravené metódy pre DNA, RNA, bielkoviny A280, Microarray, bielkoviny a markery, Pierce 660, Bradford, BCA, a Lowry.
 • Užívateľsky priateľský software, ktorý obsahuje vlastné metódy so schopnosťou exportovať dáta.
 • Prístroj je dodávaný s 2-ročnou zárukou.

Externé odkazy Nanodrop: