ISO 9001:2015

Dodávky a platby

Dodávky a platby Objednávky je možné posielať poštou, e-mailom alebo prostredníctvom formulára na www stránkach. V prípade telefonickej (elektronickej) objednávky a následnej písomnej či elektronickej objednávky je nevyhnutné, aby ste nás upozornili, že dostaneme objednávku v dvoch formách. Na písomnú (elektronickú) objednávku, prosím, určite napíšte napr.: "Tovar už bol objednaný telefonicky (prostredníctvom e-mailu)". Zabránite tým zdvojeniu objednávok, ďakujeme. Dôvodom navrhnutej zmeny je fakt, že že záväzné sú vždy obidve objednávky. Písomná je už nutnou formalitou niektorých odberateľov alebo potvrdením už záväznej objednávky telefonickej (elektronickej).

 

Termín objednávok a dodávky:

  • Zásielka kontrastných látok je dodaná čo najskôr po doručení objednávky.

Spôsob dodania

  • Kontrastné látky dodávame zákazníkom spravidla vozidlami M.G.P., výnimočne prostredníctvom kuriérskej služby až na pracovisko.

Fakturácia

  • Faktúru posielame po dodaní.

Ceny

  • Cenovú ponuku pošleme na vyžiadanie.

Bankové spojenie:

  • pre SR: VÚB Bratislava č. ú.: 1436847-012/0200