ISO 9001:2015

Nukleárna medicína

GE HEALTHCARE MEDICAL DIAGNOSTICS

V Českej a Slovenskej republike dodávame rádioaktívne preparáty od firmy GE HEALTHCARE MEDICAL Diagnostics, najväčšieho producenta výrobkov pre Imaging. GE Healthcare vyrába rádiofarmaká, produkty pre zobrazovacie metódy a kontrastné látky pre rádiogiagnostiku.

MGP, ako výhradný distribútor pre Česko a Slovensko, dodáva kompletný sortiment rádiofarmák od GE Healthcare.

Súčasný sortiment zahŕňa výrobky vyrábané v centrále v Amershamu av Gloucester v Anglicku, v Braunschweigu v Nemecku, v Eidhovenu v Holandsku av Sallugii v Taliansku alebo v IOI v Budapešti v Maďarsku.Ak máte záujem o ďalšie informácie o 2 našich významných produktoch, pozrite sa na:

DaT SCAN logo
MYOVIEW logo

 

 

Zastúpenie pre strednú a východnú Európu

GE HEALTHCARE AE
8-10 Sorou str
151 25 Marousi
Athens
Greece

 

Pre nukleárnu medicínu ponúkame: prístroja:

 • na monitorovanie ionizačného žiarenia
  • osobnej dozimetrie
  • merač kontaminácie
  • merač dávkového príkonu
 • pre navigačné chirurgii
  • C-TRAK
 • pre ventilačné štúdie
  • Ventisol
 • referenčné zdroje
 • kalibračné etalóny pre gamma kamery
 • boxy pre prípravu farmak

 

 

Ďalšie informácie

Ak máte záujem o bližšie informácie o nukleárnej medicíne, odporúčame vám stránky Českej spoločnosti nukleárnej medicíny.