ISO 9001:2015

Dodávky a platby

Dodávky a platby Objednávky je možné posielať poštou, e-mailem alebo prostredníctvom formulára na www stránkach. V prípade telefonickej (elektronickej) objednávky a následnej písomnej či elektronickej objednávky je nevyhnutné, aby ste nás upozornili, že dostaneme objednávku v dvoch formách. Na písomnú (elektronickú) objednávku, prosím, určite napíšte napr.: "Tovar už bol objednaný telefonicky (prostredníctvom e-mailu)". Zabránite tým zdvojeniu objednávok, ďakujeme. Dôvodom navrhnutej zmeny je fakt, že záväzné sú vždy obidve objednávky. Písomná je už nutnou formalitou niektorých odberateľov alebo potvrdením už záväznej objednávky telefonickej (elektronickej).

 

Termín objednávok

  • do pondelka do 9.00 hod. – termín dodávky utorok ráno (nátriumjodid (131I) terapeutické a diagnostické kapsle)
  • do pondelka do 12.00 hod. – termín dodávky streda ráno (DaTSCAN, AdreView)
  • do utorka do 10.00 hod. – termín dodania streda ráno (Kr generátor)
  • do stredy do 9.00 hod. – termín dodávky víkend nasledujúceho týždňa (Tc generátory) - termín dodávky víkend toho istého týždňa (ostatné rádiofarmaká)
  • do štvrtka do 9.00 hod. - termín dodávky utorok a streda (ostatné rádiofarmaká)
  • do štvrtka do 10.00 hod. – termín dodania v piatok ráno (Kr generátor)
  • do piatku do 9.00 hod. – termín dodávky víkend (nátriumjodid (131I) terapeutické a diagnostické kapsle)
  • do piatku do 12.00 hod. – termín dodávky utorok ráno (DaTSCAN, AdreView)
  • do piatku do 14.00 hod. – termín dodania utorok, streda alebo víkend nasledujúceho týždňa (nátriumjodid (131I) roztok)

V nutných prípadoch je možné dodať po vzájomnej dohode v individuálnych termínoch.

Dodávky

Dodacie dni do Slovenskej republiky sú nedeľa, utorok, streda, štvrtok a piatok.
Dodávky všetkých výrobkov sú autami M.G.P. priamo na pracovisko odberateľa.
Faktúra so splatnosťou 14 dní je posielaná po dodaní. Ceny budú zachované, pokiaľ nedôjde ku kurzovným výkyvom väčším ako 5 % a sú kalkulované z dnešných cien vstupných surovín.
Katalógové ceny sú bez DPH.

Katalogové ceny jsou bez DPH.

Bankové spojenie::

  • pre SR: VÚB Bratislava č. ú.: 1436847-012/0200