ISO 9001:2015

Základná informácia

V roku 1991 bola založená spoločnosť M.G.P. ako jedna z prvých privátnych organizácií, ktoré získali povolenie na distribúciu rádioaktívnych výrobkov v pôvodnom Československu.
V roku 1993 po rozdelení Československa bolo založené MGP v Bratislave ako samostatný slovenský právny subjekt.
Od roku 2009 je MGP držiteľom certifikátu Systému manažmentu kvality ISO 9001:2008 spoločnosti Lloyd’s Register LRQA.

Sídlo M.G.P, ZlínOd svojho vzniku sa špecializuje na dodávky rádioaktívnych výrobkov pre zdravotníctvo, vedu a výskum a technické použitie. V súčasnosti exkluzívne distribuuje rádiofarmaká firmy GE HEALTHCARE (predtým menom Amersham), dodáva všetky produkty QSA GLOBAL (predtým menom AEA Technology), celý sortiment rádioaktívnych a nerádioaktívnych chemikálií od firmy MP Biomedicals (predtým menom ICN) a výrobky pre výskum od množstva ďalších dodávateľov. MGP tiež dodáva žiariče na gama rádiografiu od maďarskej firmy IZOTOP.

Stále rozširujúcou sa aktivitou je zmluvná doprava rádioaktívnych žiaričov v Európe podľa ADR.

Zaoberáme sa týmito činnosťami: nákup, distribúcia a zmluvná preprava rádioaktívnych výrobkov na medicínske, vedecké, výskumné a technické použitie a prístrojov na detekciu ionizujúceho žiarenia.

Firma MGP má na svoje činnosti vytvorené všetky zákonné podmienky, ktoré vyžaduje slovenský právny poriadok.