ISO 9001:2015

Certifikáty

ISO 9001 certifikát Spolupracujeme s výrobcami, ktorí patria medzi najvýznamnejších svetových výrobcov v danom obore. Ich práca je zameraná na výrobu najmodernejších výrobkov, ktoré majú maximálne parametre z hľadiska inovácií, bezpečnosti pre životné prostredie, pacientov, užívateľov vo výskumných a vedeckých ústavoch a všetok obslužný personál. Pri výberu týchto výrobkov sa zameriavajú na komplexné riešenie minimalizácie vzniku odpadov a ohrozenia životného prostredia. Bezpečnosť práce je zameraná na všetky stupne počínajúc výrobou cez dopravu medzinárodnú aj vnútroštátnu, až ku konečnému užívateľovi.

Preferujeme výrobky s jednoduchou odbúrateľnosťou, krátkym polčasom rozpadu a úplnou spotrebou tak, aby neprichádzalo ku vzniku odpadov.

Strana 1 | Strana 2

 

Distribučná činnosť je orientovaná na požiadavky zákazníkov, maximálne ekonomické využitie výrobkov, to znamená na včasné dodanie výrobkov tak, aby bolo možné využiť čas predkalibrácie. Sme pripravení reagovať na splnenie aj tých požiadaviek, ktoré sú mimo rozsahu štandardných služieb. To znamená špeciálne dodávky do krajiny, okamžitý rozvoz až ku konečnému užívateľovi, prácu v sobotu a nedeľu, i v čase sviatkov.

Naším cieľom je zlepšovať všetky služby, ako pri výbere dodávateľov a ich výrobkov, tak aj pri distribúcii.

Hlavné body systému kvality vo firme:

  • Dodávame výrobky od najlepších výrobcov na svete.
  • Dodávame špičkové výrobky s vysokou pridanou hodnotou, s najlepšími užívateľskými parametrami a najvyššou mierou inovácie.
  • Dodávame výrobky, ktoré vykazujú najlepšie parametre z hľadiska bezpečnosti pre zákazníka, pacienta, pre životné prostredie, pre personál.
  • Neustále zlepšovanie systému musí viesť k tomu, aby naše služby boli považované za zlatý štandard v obore.
  • Našim pracovníkom umožňujeme vhodné príležitosti na vzdelávanie a tvorivej realizácii k osobnému a profesijnému rastu.
  • Celá naša činnosť je zameraná k minimalizácii produkcie odpadov a k minimalizácii radiačnej záťaže pracovníkov.
 

ŠÚKL certifikát