ISO 9001:2015

Nanodrop mobilná aplikácia

NanoDrop užívateľská aplikácia Vám ponúka:

App Store
  • Prezeranie dát nameraných vzoriek nukleových kyselín a proteínov
  • Technické príručky obsahujúce osvedčené postupy a interpretácie dát pre meranie nukleových kyselín, bielkovín A280 a kolorimetrických testov na NanoDrope
  • Biomath kalkulačku pre výpočet DNA, bielkovín, teploty, zriedenia, molarity a Oligo melting pointu.

Odkaz na stiahnutie aplikácie: www.nanodrop.com/nanodropapp/