ISO 9001:2015

Priemyselné žiariče

Priemyselné žiaričeDodávame výrobky na priemyselné použitie, monitorovanie ionizujúceho žiarenia, etalóny a štandardy týchto výrobcov:

AEA Technology QSA je významný výrobca ponúkajúci ako uzavreté tak otvorené zdroje ionizujúceho žiarenia a prístroje na monitorovanie rádioaktivity:

  • Uzavreté zdroje na priemyselné použitie, na defektoskopiu s obsahom rádionuklidov 60Co, 137Cs, 192Ir, 75Se, etalóny a referenčné zdroje 153Gd a 68Ge na nastavenie SPECT a PET kamier.
  • Otvorené zdroje ako stopovacie roztoky a štandardy
  • Prístroje
    • Osobné dozimetre
    • Kontaminačné monitory, merače dávkového príkonu, Aktiv lab - demonštračný set na experimenty s rádioaktivitou, Beta secondary standard - systém na kalibráciu osobných dozimetrov a chirurgických prístrojov na beta žiarenie
    • Prístroj na navigovanú chirurgiu C-TRAK
 

Institute of Isotopes v Budapešti je výrobca širokej škály rádiochemikálií, “in vitro” kitov na diagnostiku a uzavretých zdrojov na defektoskopiu. Hlavným výrobkom sú uzavreté zdroje ionizujúceho žiarenia s 192Ir na nedeštruktívné testovanie (gamarádiografiu).

 

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie o priemyselných žiaričoch alebo si želáte vypracovať cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať.