ISO 9001:2015

Ochrana osobných údajov

Pracujeme v súlade s najvyššími etickými štandardmi.

Prvkom našej filozofie je vzájomná dôvera pri jednaní s klientmi. Všetkými silami sa snažíme, aby sa naši partneri s nami cítili bezpečne, preto pristupujeme zodpovedne k otázke ochrany súkromia.

Zásady spracovania osobných údajov v našej firme:

  1. Všetky osobné údaje poskytnuté firme M.G.P. spol. s r. o. alebo MGP, spol. s r. o. - - ďalej iba M.G.P. budú použité výhradne pre interné účely. Poskytovanie týchto údajov tretej osobe nie je možné, pokiaľ k tomu nedá zúčastnený subjekt výslovné povolenie
  2. Všetky informácie budú použité výhradne k účelom medzi firmou M.G.P. a zúčastneným subjektom.
  3. Všetky informácie uložené na našich serveroch sú dobre chránené proti zneužitiu. Všetky osobné údaje sú uložené v zašifrovanej podobe (ako ID, hesla, atd.) nebo odstránené okamžite po použití.
  4. Firma M.G.P. vymaže všetky informácie o subjektu z databázy, pokiaľ to bude daný subjekt požadovať.