ISO 9001:2015

Prehlásenie prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti webu mgp.cz

Pri tvorbe stránok v maximálnej miere prihliadame k metodickému pokynu MIČR (Best practice - Pravidlá pre tvorbu prístupného webu), k hlavným normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), k metodickým pokynom "Blind Friendly Web" (projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ) a tiež zásadám W4D. Stránky neobsahujú žiadne neodporúčané prvky.

Obsah, aj jeho rozvrhnutie na stránkach sú vytvorené štrukturálnym XHTML 1.0 Strict, samotná grafická úprava následne pomocou kaskádových štýlov (CSS). Veľkosti textov sú definované v relatívnych jednotkách a dajú sa jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov (napríklad pri stlačenej klávese CTRL + posun kolieskom myši).

Súčasťou webových stránok je tiež CSS štýl pre tlačenú verziu. Všetky stránky je možné vytlačiť bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (štandardne ikona tlačiarne v navigačnej lište prehliadača alebo cez menu Súbor - Tlač).

Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné ako pre alternatívne prehliadače, tak i pre osoby so špecifickými potrebami (formou alternatívneho obsahu).

Klávesové skratky

Pre jednoduchší prístup k najdôležitejším položkám navigácie sú na celom webu jednotne použité nasledujúce klávesové skratky (tzv. accesskeys). Klávesovú skratku aktivujete spôsobom obvyklým vo vašom prehliadači (napr. súčasným stlačením kláves ALT + skratka).

  • ALT+0 - Prehlásenie o prístupnosti
  • ALT+1 - Úvodná stránka
  • ALT+2 - Kontakt
  • ALT+3 - Mapa stránok

Kontakt v prípade problémov

Ak nenájdete na týchto stránkach čokoľvek, čo podľa vás nezodpovedá požiadavkám prístupnosti, informujte nás prosím, aby sme mohli previesť patričné kroky k odstráneniu týchto nedostatkov.