ISO 9001:2015

Veda a výskum

Dodávame kompletný sortiment výrobkov americkej spoločnosti MP Biomedicals. Okrem toho dodávame výrobky množstva ďalších svetových firiem a zameriavame sa ako doteraz predovšetkým na spotrebný materiál.

 

Ponuka MP Biomedicals ( www.mpbio.com ) vrátane QBiogene ( www.qbiogene.com )

 • 30,000 rôznych chemikálií a ďalších výrobkov

Rádiochemikálie

 • Rádiochemikálie označené 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 36Cl, 45Ca, 51Cr, 57Co, 125I
 • IsoBlue™ stabilizované nukleotidy
 • Scintilačné koktejly neškodné pre životné prostredie (Cytoscint, BetaMax, …)

Molekulárna biológia

 • Kity na označovanie a purifikáciu DNA
 • Hybridizácia "in situ" , FISU sondy
 • Enzýmy, membrány, klonovacie systémy

Bunková biológia, tkanivové kultúry

 • CELLect™ - séra a média pre tkanivové kultúry
 • Mikrobiálne médiá, bezsérové médiá, živočíšne séra
 • Mycoplasma – kit na detekciu a reagencie na odstránenie
 • Cellvation™ - médium na zamrazovanie buniek
 • Suplementy médií, chemikálie pre tkanivové kultúry
 • Protilátky pre bunkuvú biológiu
 • Potreby pre hmyzie a rastlinné tkanivové kultúry

Imunochemikálie a kity

 • Primárne protilátky, sekundárne protilátky
 • Imunodetekčné systémy (Western bloting, ELISA, RID)
 • Reagencie na Western blotting, konjugáty, substráty
 • Reagencie a kity Cappel™

Reagencie pre neurovedy

 • ELISA kity biogénnych amínov
 • Neurotoxíny, hormóny, neuropeptidy, receptory, látky blockujúce receptory
 • Reagentcie pre signálnu transdukciu, protilátky, ihibítory enzýmov

Kity, roztoky, spotrebný materiál

Laboratórne pomôcky, knihy, manuály