ISO 9001:2015

Life science

MP Biomedicals

MP Biomedicals logo Spoločnosť vyrába a predáva viac ako 55.000 výrobkov a je jednou z mála firiem, ktorá ponúka ucelený rad výrobkov v oblasti Life Science, čistých chemikálií a výrobkov na diagnostiku.
www.mpbio.com

 

Cell Projects

Cell projects logo Spoločnosť vyvíja a vyrába vysoko kvalitné výrobky používané v oblasti Life Science, medzi ktoré patrí elektroporácia, transfekcia, PCR, qPCR, DNA bukálny odber a odber zo slín, izolácia DNA a optimalizačné kity, komunikácia štrbinového spojenia (nexus) a intercelulárna komunikácia a štúdium signálnej transdukcie.
www.cellprojects.com

 

Accumax

Accumax logo Fine Care Biosystems ponúka širokú škálu veľmi kvalitných pipetovacích zariadení, ktoré sa vyznačujú jednoduchosťou, komfortnosťou a funkčnosťou s úžasným ergonomickým designom.
www.accumaximum.com

 

Isohelix - Cell Projects

Isohelix logo Isohelix je divízia Cell Projects Ltd, ktorá navrhuje a vyrába celú radu vysoko inovatívnych riešení v oblasti molekulárnej biológie pre elektroporaci, PCR, spracovanie vzoriek DNA a ďalších technológií v oblasti Life Science.
www.isohelix.com

 

MoBiTec

MoBiTec logo Váš partner v oblasti unikátnych dvoj a jedno hybridných systémov, zobrazení fágmidu, pre genómovú knižnicu, DNA vektorové systémy, bunkovú biológiu a protilátky, nástroje na výskum DNA a proteínov, fluorescenčné technológie, nástroje na výskum v oblasti glykobiológie, afinitnej chromatografie a pre laboratórne pomôcky.
www.mobitec.de

 

BioVisible

BioVisible logo Firma sa špecializuje na rýchlu detekciu a identifikáciu mikroorganizmov použitím techník molekulárnej biológie.
www.biovisible.com

 

Echelon

Echelon logo Spoločnosť sa zameriava na bunkovú signalizáciu lipidov a krízových metabolických enzýmov, ktoré poskytujú nové ciele pre vývoj potenciálnych liečiv a na diagnostiku rakoviny, cukrovky, zápalu, infekcie a kardiovaskulárnych chorôb.
www.echelon-inc.com

 

Exiqon

Exiqon logo Pôsobnosť spoločnosti je v Life Science a diagnostike. Exiqon Life Science je popredným dodávateľom výrobkov na výskum mikroRNA. Unikátna je ponuka firmy Exiqon v oblasti diagnostiky, kde využíva potenciál mikroRNA ako novej skupiny biomarkerov prostredníctvom vlastnej technológie detekcie LNA ™.
www.exiqon.com

 

Dextra

Dextra logo Cieľom firmy Dextra je poskytovať komplexné služby v syntéze, analýze a výrobe sacharidov. S viac ako 1000 dostupných komplexov sacharidov je Dextra najobsiahlejší zdroj produktov prezentujúci zložitosť a rozmanitosť glykobiológie.
www.dextrauk.com

 

Cypex

Cypex logo Produkty firmy Cypex umožňujú expresiu enzýmov metabolizujúcich liečivá u ľudí v baktériách bez nutnosti rozsiahlej modifikácie na bielkoviny. Nateraz ponúka viac ako 50 enzýmov metabolizujúcich liečivá u ľudí (vrátane 17 CYP), 29 čistých chemikálií a rad protilátok.

www.cypex.co.uk

 

Genisphere

Genisphere logo Firma Genesphere ponúka produkty na detekciu typu Array, RNA amplifikácie a zosilňovačov signálov.
www.genisphere.com

 

Nordic Immunological Laboratories

Nordic Immunological Laboratories logo Firma ponúka sortiment viac ako 1700 výrobkov pre základný a aplikovaný výskum humánnych a veterinárnych systémov. Obsahuje unikátnu sériu polyklonálnych antisér proti enzýmom ako sú neoznačené IgG frakcie, konjugáty biotínu a frakcie afinitných purifikovaných protilátok.
www.nordiclabs.nl

 

Accurate

Accurate logo Accurate sa špecializuje na produkty nie len pre základný a R&D výskum ale i pre rutinnú prácu v laboratóriu. Ponúka okolo 33000 produktov zahŕňajúcich protilátky, antigény, média na bunkovú separáciu, komplementy, reagencie, kontroly, komplexy uhľovodíkov, ligandy, atď.

 

Abcam

Abcam logo Abcam vyrába vlastné protilátky, ale tiež využíva zdroje iných unikátnych výrobkov rôznych dodávateľov, čo predstavuje potenciál dodať každý mesiac 600 až 800 nových produktov.
www.abcam.com

 

OncoImmunin, Inc.

OncoImmunin logo OncoImmunin, Inc navrhuje, syntetizuje, validuje a patentuje novú triedu substrátov proteáz.
www.phiphilux.com