ISO 9001:2015

Prístroje

 

Spektrofotometr NanoDrop

Nanodrop logo Mikroobjemový UV-Vis spektrofotometer na kvantitatívnu analýzu nukleových kyselín a proteínov
www.nanodrop.com

 

Homogenizátor FastPrep24 & Kity

MP logo Rýchly a spoľahlivý systém na homogenizáciu a extrakciu vzoriek DNA, RNA a proteínov
www.mpbio.com