ISO 9001:2015

Přihlášky na školení

Přehled vypsaných kurzů

Firma M.G.P. spol. s r.o. podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb., platného od 1. 1. 2017, nabízí:

  • odbornou přípravu a další odbornou přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (dohlížející osoby, osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou, osoby řídící a vykonávající zkoušky zdrojů ionizujícího záření, řídící služby významné z hlediska radiační ochrany),
  • přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta (zubní, veterinární pracoviště, pracoviště s kostním denzitometrem) a dále
  • kurzy nebo školení podle potřeb zákazníka – např. kurzy, resp. školení, pro radiační pracovníky v rámci jejich povinného pravidelného vzdělávání

Odborná příprava (kurzy) jsou třídenní, pořádány ve Zlíně, případně je možné dohodnout jiné místo. Podle zájmů účastníků lze termín kurzu zvolit tak, aby se částečně konal mimo pracovní dny (např. pátek – neděle).

Další odborná příprava („opakovací“ kurzy) a příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta jsou jednodenní a lze je absolvovat ve Zlíně nebo je možné podle zájmu (např. stomatologické nebo veterinární komory) dohodnout jiné místo konání i vyhovující termín.

Soustavný dohled na pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti, budou i nadále podle nové legislativy zajišťovat dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou (nový název, dříve osoby s přímou odpovědností za radiační ochranu).

Pokud tyto osoby mají platné oprávnění zvláštní odborné způsobilosti, mají povinnost do pěti let od platnosti nového atomového zákona absolvovat tzv. „opakovací kurz“ v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Po skončení platnosti jejich oprávnění musí složit znovu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na SÚJB, příp. předtím absolvovat „nový“ kurz. Oprávnění už bude udělováno na dobu neurčitou s tím, že dohlížející osoby, resp. osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou, budou povinny dále každých pět let absolvovat opakovací kurz.

Nově jmenované dohlížející osoby nebo osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou mají povinnost absolvovat základní kurz, složit zkoušku na SÚJB a poté každých pět let se zúčastnit „opakovacích kurzů“.

Osoby zajišťující radiační ochranu registranta musí podle nové legislativy absolvovat „přípravu“ do jednoho roku a poté opakovat každých 5 let.

Jednodenní kurzy:

Název Místo Datum Cena Kapacita
Příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta Zlín 29.05.2020 2 000,00 Kč 0 / 20
Příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta Zlín 25.06.2020 2 000,00 Kč 0 / 20
Příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta Zlín 27.06.2020 2 000,00 Kč 0 / 20
Kurz pro osoby zajišťující soustavný dohled - "opakovací kurz" Zlín 29.04.2020 2 200,00 Kč 0 / 20
Kurz pro osoby zajišťující soustavný dohled - "opakovací kurz" Zlín 03.06.2020 2 200,00 Kč 0 / 20

Vícedenní kurzy:

Název Místo Datum od Datum do Cena Kapacita
Kurz pro dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou Zlín 13.05.2020 15.05.2020 6 000,00 Kč 0 / 20

Semináře:

Název Místo Datum Cena Kapacita
Žádné vypsané semináře