Bližší informace o testech SARS-CoV-2 najdete zde

Katalogy a ceníky

Podrobnější informace o nabízených produktech

Více informací o nabízených produktech naleznete
v katalogu LP, radiofarmak, případně v příbalových
informacích, či souhrnných údajích o přípravcích.

Obsah určen pouze pro
odbornou veřejnost

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace na nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.


Ano, pokračovat Přejít na úvodní stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2021 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754