Veřejně přístupná
odborná informační služba

Níže naleznete odkazy na informace o všech léčivých přípravcích, které společnost M.G.P. spol. s r.o. distribuuje v České republice.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici rovněž na tel. +420 577 212 140, podrobnější informace o možnostech, jak nás kontaktovat, naleznete zde.

V případě, že chcete nahlásit nežádoucí účinky námi distribuovaných léčivých přípravků, klikněte zde.

Upozornění pro zákazníky

S ohledem na charakter distribuovaných léčiv (obsah radioaktivity, krátká doba použitelnosti – dny, týdny), nejsou námi distribuované léčivé přípravky neustále na skladě. Abychom zajistili jejich dostupnost, lze je dodat vždy na základě objednávky zdravotnického zařízení. Z tohoto důvodu je nepovažujeme za léčivé přípravky, jejichž uvedení na trh bylo přerušeno, jak je uvedeno v § 33 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění.

Všechny distribuované kontrastní látky, jejichž uvedení na trh bylo v souladu s § 33 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění přerušeno, lze rovněž dodat na základě objednávky zdravotnického zařízení. Netýká se kontrastních látek, u kterých bylo dodávání na trh ukončeno.

Návrh opatření
obecné povahy 06-20

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal dne 15. 4. 2020 na svých webových stránkách Návrh opatření obecné povahy 06-20 týkající se výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.
Více informací zde

Seznam
IPLP k 1. 4. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal ke dni 1. 4. 2020 aktualizaci seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků.
Více informací zde

Aktuální
OOP

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal dne 1. 1. 2020 na svých webových stránkách Opatření obecné povahy 04-19 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.
Více informací zde

Úhrada za léčivý přípravek
SomaKit TOC

OOP 04-19 mění výši a podmínky úhrady individuálně připravovaným radiofarmakům a stanovuje výši a podmínky úhrady pro nově zařazený kód 0002108 68Ga Edotreotid inj.

Více informací zde.

Úhrada za léčivý přípravek
Rapiscan

Dne 6. 11. 2019 vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv opravu Seznamu cen a úhrad, ze dne 1. 11. 2019, kde doplnil LP Rapiscan, 400MCG inj.sol. 1x5ML, kód SÚKL 0167779, ten je od 1. 11. 2019 hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Více informací zde

Hlášení
nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky léčivých přípravků můžete na stránkách SÚKL.

Nepřetržitá služba pro hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků:
Telefon: 577 212 140
E-mail: [email protected]

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů