Verejne prístupná
odborná informačná služba

Nižšie nájdete odkazy na informácie o všetkých liekoch, ktoré spoločnosť M.G.P. spol. s r.o. distribuuje v Českej republike.

Ak máte akékoľvek otázky, sme vám k dispozícii aj na tel. +420 577 212 140, podrobnejšie informácie o tom, ako nás kontaktovať, nájdete tu.

Ak chcete nahlásiť nežiaduce účinky nami distribuovaných liekov, kliknite sem.

Upozornenie pre zákazníkov

Vzhľadom na charakter distribuovaných liekov (obsah rádioaktivity, krátka doba použiteľnosti – dni, týždne) nie sú nami distribuované lieky vždy na sklade. Na zabezpečenie ich dostupnosti ich možno vždy dodať na základe objednávky zo zdravotníckeho zariadenia. Z tohto dôvodu ich nepovažujeme za lieky, ktorých uvádzanie na trh bolo prerušené, ako sa uvádza v článku 33 ods. 1 písm. a). 3 zákona č. 378/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Všetky distribuované kontrastné látky, ktorých uvedenie na trh bolo povolené v súlade s čl. 3 zákona č. 378/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, sa môže dodávať aj na základe objednávky zdravotníckeho zariadenia. Nevzťahuje sa na kontrastné látky, ktorých dodávanie bolo ukončené.

Návrh opatrení všeobecnej povahy06-20

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal dňa 15. 4. 2020 na svojej webovej stránke Návrh všeobecného opatrenia 06-20 o výške a podmienkach úhrady individuálne pripravovaných rádiofarmák.
Viac informácií nájdete tu

ZoznamIPLP od 1. apríla 2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal od 1. 4. Aktualizácia zoznamu individuálne pripravovaných liekov na rok 2020.
Viac informácií nájdete tu

AktuálneOOP

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal dňa 1. 1. 2020 na svojej internetovej stránke Opatrenie všeobecnej povahy 04-19 o určení výšky a podmienok úhrady individuálne pripravovaných rádiofarmák.
Viac informácií nájdete tu

Úhrada liekovSomaKit TOC

OOP 04-19 mení výšku a podmienky úhrady individuálne pripravovaných rádiofarmák a stanovuje výšku a podmienky úhrady novo zaradeného kódu 0002108 68GaEdotreotid inj.

Viac informácií nájdete tu.

Úhrada za liekRapiscan

Na 6. 11. 2019 Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal opravu Zoznamu cien a úhrad zo dňa 1. 11. 2019, kde pridal LP Rapiscan, 400MCG inj.sol. 1x5ML, kód SÚKL 0167779, je od 1. 11. 2019 hradené z verejného zdravotného poistenia.
Viac informácií nájdete tu

Hlásenie nežiaducich reakcií

Vedľajšie účinky liekov nájdete na webovej stránke SÚKL.

nepretržitá služba na hlásenie nežiaducich účinkov liekov:
Telefón: 577 212 140
E-mail: [email protected]

Obsah určen pouze pro
odbornou veřejnost

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace na nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.


Ano, pokračovat Přejít na úvodní stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů