Akcie

Akcie ktorých sa
zúčastníme

V tomto roku sa zúčastníme nasledovných akcií:

5
Konferencií
10
Výstav

Významné akcie
v roku 2021

Zoznam akcií je orientačný. Bude upresnený v súlade s aktuálnou spoločenskou situáciou.

Máte tip na zaujímavú akciu?
Dajte nám vedieť.

Ak máte pocit, že by sa naša spoločnosť mala zučastniť nejakej zaujímavej akcii, prosím, kontaktujte nás tu.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů