Rádionuklidové
zdroje

Priemyselné zdroje, produkty na monitorovanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, etalóny a štandardy je možné dodať od nasledujúcich producentov: 

Eckert & Ziegler je významný producent, ktorý ponúka uzavreté a otvorené rádionuklidové zdroje a prístroje na monitorovanie ionizujúceho žiarenia:

 • Uzavreté rádionuklidové zdroje pre priemyselné aplikácie – meranie fyzikálnych veličín (napr. hladinomery apod.)
 • Pre nedeštruktívne testovanie – defektoskopiu rádionuklidy 60Co, 137Cs, 192Ir, 75Se
 • Referenčné zdroje 153Gd, 68Ge, 57Co a etalóny na nastavenie SPECT a PET kamier a meracích prístrojov v nukleárnej medicíne
 • Otvorené rádionuklidové zdroje ako stopovacie roztoky a štandardy
 • Prístroje
  • osobné elektronické dozimetre
  • meradlá povrchovej kontaminácie, príkonu dávkového ekvivalentu, beta secondary standard
  • prístroj C-TRAK pre navigovanú chirurgiu

Inštitút Izotopov Budapešť je producentom širokej škály rádiochemikálií, kitov na diagnostiku „in vitro“ a uzavretých rádionuklidových zdrojov na použitie v defektoskopii.

Radi vám vypracujeme
ponuku na mieru

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie o rádionuklidových
zdrojoch alebo chcete vypracovať cenovú ponuku,
kontaktujte nás.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů