Certifikáty
a politika kvality

Spolupracujeme s výrobcami, ktorí patria medzi najvýznamnejších svetových výrobcov v danom odbore. Ich práca je zameraná na výrobu najmodernejších výrobkov, ktoré majú maximálny parameter z hľadiska inovácií, bezpečnosti pre životné prostredie, pacientov, užívateľov vo výskumných a vedeckých ústavoch a všetok obsluhujúci personál. Pri výbere týchto výrobkov sa zameriavajú na komplexné riešenie minimalizácie vzniku odpadov a ohrozenia životného prostredia. Bezpečnosť práce je zameraná na všetky stupne počínajúc výrobou, cez dopravu medzinárodnú a vnútroštátnu až ku konečnému používateľovi.

Preferujeme výrobky s ľahkou odbúrateľnosťou, krátkym polčasom rozpadu a úplnou spotrebou tak, aby nedochádzalo k vzniku odpadu.

Distribučná činnosť je orientovaná na požiadavky zákazníkov, maximálne ekonomické využitie výrobkov, to znamená na včasné dodanie výrobkov tak, aby bolo možné využiť dobu predkalibrácie. Sme pripravení reagovať na splnenie aj tých požiadaviek, ktoré sú mimo rozsah štandardných služieb, to znamená špeciálne dodávky do krajiny, okamžitý rozvoz až ku konečnému používateľovi, prácu cez soboty, nedele a sviatky.

Politika kvality a certifikáty

Hlavné body
politiky kvality v spoločnosti

  • Dodávame výrobky od najlepších výrobcov na svete.
  • Dodávame špičkové výrobky s vysokou pridanou hodnotou, s najlepšími používateľskými parametrami a najvyššou mierou inovácií.
  • Dodávame výrobky, ktoré vykazujú najlepší parametre z hľadiska bezpečnosti určené pre zákazníka, pacienta, pre životné prostredie, pre personál.
  • Neustále zlepšovanie systému musí viesť k tomu, aby naše služby boli pokladané za zlatý štandard v odbore.
  • Pre našich pracovníkov umožňujeme vhodné príležitosti na vzdelávanie a tvorivú realizáciu pre osobný a profesijný rast.
  • Všetka naša činnosť je zameraná na minimalizáciu produkcie odpadov a na minimalizáciu radiačnej záťaže pracovníkov.
Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů