Certifikáty
a politika kvality

Spolupracujeme s výrobci, kteří patří mezi nejvýznamnější světové výrobce v daném oboru. Jejich práce je zaměřena na výrobu nejmodernějších výrobků, které mají maximální parametry z hlediska inovací, bezpečnosti pro životní prostředí, pacienty, uživatele ve výzkumných a vědeckých ústavech a veškerý obsluhující personál. Při výběru těchto výrobků se zaměřují na komplexní řešení minimalizace vzniku odpadů a ohrožení životního prostředí. Bezpečnost práce je zaměřena na všechny stupně počínaje výrobou přes dopravu mezinárodní a vnitrostátní až ke konečnému uživateli.

Preferujeme výrobky se snadnou odbouratelností, radionuklidy s krátkým poločasem rozpadu a úplnou spotřebou tak, aby nedocházelo ke vzniku odpadů.

Distribuční činnost je orientována na požadavky zákazníků, maximální ekonomické využití výrobků, to znamená na včasné dodání výrobků tak, aby bylo možno využít doby předkalibrace. Jsme připraveni reagovat na splnění i těch požadavků, které jsou mimo rozsah standardních služeb, to znamená speciální dodávky do země, okamžitý rozvoz až ke konečnému uživateli, práci o sobotách a nedělích a svátcích.

Politika kvality a certifikáty

Hlavní body
politiky kvality ve firmě

  • Dodáváme výrobky od nejlepších výrobců na světě.
  • Dodáváme špičkové výrobky s vysokou přidanou hodnotou, s nejlepšími uživatelskými parametry a nejvyšší mírou inovací.
  • Dodáváme výrobky, které vykazují nejlepší parametry z hlediska bezpečnosti určené pro zákazníka, pacienta, pro životní prostředí, pro personál.
  • Neustálé zlepšování systému musí vést k tomu, aby naše služby byly pokládány za zlatý standard v oboru.
  • Pro naše pracovníky umožňujeme vhodné příležitosti ke vzdělávání a tvůrčí realizaci k osobnímu a profesnímu růstu.
  • Veškerá naše činnost je zaměřena k minimalizaci produkce odpadů a k minimalizaci radiační zátěže pracovníků.
Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů