Nukleární
medicína

V současné době jsme certifikovanými distributory radiofarmak v České republice a na Slovensku firem AAA (Advanced Accelerator Applications, součást skupiny Novartis), Eckert and Ziegler, GE Healthcare a Izotop.

AAA

AAA je lídrem v teranostice v nukleární medicíně. Teranostika je nová oblast medicíny, která kombinuje specifickou cílenou terapii založenou na specifických cílených diagnostických testech. AAA vyvíjí různé teranostické páry pro onkologické indikace, které zahrnují radioaktivně značené cílové molekuly fluorem 18 (F-18) nebo galliem 68 (Ga-68) používané pro přesné zobrazování. Pro cílenou terapii pak využívá cílové molekuly značené zejména luteciem 177 (Lu-177) nebo aktiniem 225 (Ac-225).

ECKERT & ZIEGLER

Radiopharma představuje dvě obchodní jednotky skupiny Eckert & Ziegler. Jde o specialistu v oblasti molekulárního zobrazování a nukleární medicíny dodávající různá radiofarmaka, radiochemikálie a související přístroje pro syntézu a kontrolu kvality.

GE HEALTHCARE

GE Healthcare je přední výrobce diagnostických a terapeutických přípravků pro nukleární medicínu. Ve svém výrobním programu navazuje na tradičního dodavatele firmu Amersham. Diagnostické produkty se zejména uplatňují v nukleární neurologii, kardiologii nebo endokrinologii, a to jak při SPECT tak PET zobrazování.
GE dodává škálu terapeutických přípravků jak pro klasickou léčbu onemocnění štítné žlázy, tak pro další onkologická onemocnění.

IZOTOP

Institute of Isotopes je hlavním maďarským centrem pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů.
Hlavní činnosti společnosti zahrnují následující oblasti: radiochemikálie, radiofarmaka pro diagnostické a terapeutické použití, průmyslové zdroje pro radiografii, kity pro značení, vlastní syntézu různých radioaktivních sloučenin a služby v oblasti radiační techniky.

Informace o našich
významných produktech

A dále SomaKit TOC, Lutathera, GalliaPharm.

Máte-li zájem o bližší informace o nukleární medicíně, doporučujeme Vám stránky České společnosti nukleární medicíny.

Pro nukleární medicínu
nabízíme:

 • přístroje k monitorování ionizujícího záření
  • elektronický osobní dozimetr
  • měřič povrchové kontaminace
  • měřič příkonu dávkového ekvivalentu
 • přístroje pro navigační chirurgii
  • C-TRAK
 • přístroje pro kontrolu kvality
  • HPLC
  • TLC
 • referenční zdroje
 • kalibrační etalony pro gamma kamery
 • boxy pro přípravu farmak

Obsah určen pouze pro
odbornou veřejnost

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace na nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.


Ano, pokračovat Přejít na úvodní stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů