Kontrastní
látky

Kontrastní látka slouží k lepšímu zobrazení anatomických struktur a orgánů. Po vpravení do organismu mění denzitu různých tkání a zlepšují tak výsledný obraz vyšetření. Podání k.l. zvyšuje tkáňový kontrast, charakterizuje některé normál. struktury a patolog. léze, vizualizuje cévní řečiště, moč. cesty atd.

Slouží k zobrazení normálních struktur, patologických lézí, novotvarů nebo krevního řečiště. Využívají se u dospělých i adolescentů pro diagnostické účely při CT, RTG, MR nebo při sonografickém vyšetření.

 • K.l. pro zobrazovací metody využívající RTG záření (skiaskopie, DSA, CT)
 • K.l. pro ultrasonografické vyšetření
 • K.l. pro MR vyšetření

Kontrastní látky
pro CT a RTG

 • Omnipaque
  • Omnipaque (Iohexol) je neiontová, monomerní, trijodovaná kontrastní rentgenová látka, rozpustná ve vodě.
  • Riziko výskytu závažných nežádoucích reakcí po podání Omnipaque je považováno za nízké.
  • Johexol má velmi nízkou vazebnou schopnost na protein a je ledvinami dobře tolerován
  • Široké využití pro RTG a CT vyšetření u dětí a dospělých
  • Dostupný ve dvou různých koncentracích:
   • 300 mg I/ml v baleních 6x20ml, 10x50ml, 10x100ml, 10x200ml, 6x500ml
   • 350 mg I/ml v baleních 10x50ml, 10x100ml, 10x200ml, 6x500ml
  • Podrobné informace naleznete zde
 • Visipaque
  • Visipaque (jodixanol) je neionická, dimérní, hexajodovaná, vodorozpustná kontrastní rentgenová látka.
  • Čisté vodné roztoky jodixanolu mají ve všech klinických relevantních koncentracích nižší osmolalitu než všechny složky krve a odpovídající síly neionických monomerních kontrastních látek.
  • u dospělých najde své využití v angiokardiografii, cerebrální angiografii (konvenční), periferní arteriografii (konvenční), abdominální angiografii (i.a. DSA), urografii, venografii, zesílení kontrastu při CT vyšetření a vyšetření gastrointestinálního traktu. U dospělých se dále používá pro lumbální, torakální a cervikální myelografii, artrografii a hysterosalpingografii (HSG).
  • U dětí se používá pro angiokardiografii, urografii, zesílení kontrastu při CT vyšetření a vyšetření gastrointestinálního traktu.
  • Kardiovaskulární parametry jako srdeční frekvence, QT interval a krevní průtok femorální tepnou jsou přípravkem Visipaque ovlivněny méně než jinými kontrastními látkami.
  • Dostupný ve dvou koncentracích:
   • 270 mg I/ml v balení 10x50ml
   • 320 mg I/ml v baleních10x50ml, 10x100ml, 10x200ml
  • Podrobné informace naleznete zde

Kontrastní látky
pro MR

 • Clariscan
  • Clariscan (kyselina gadoterová 0,5 mmol/ml) patří do skupiny makrocyklických kontr. látek pro zobrazení magnetickou rezonancí (MR).
  • U dospělých, dětí a dospívajících od 0 do 18 let
   • MR centrálního nervového systému, včetně poškození (lézí) v mozku, páteři a okolních tkáních
  • U dospělých, dětí a dospívajících od 6 měsíců do 18 let
   • celotělová MR, včetně poškození (lézí).
  • Pouze u dospělých
   • MR angiografie, včetně poškození (lézí) nebo zúžení (stenóz) v tepnách, s výjimkou srdečních tepen.
  • Dostupnost:
   • v baleních 10x10ml a 10x15ml jako předplněné injekční stříkačky
   • 10×10 ml a 10x 20 ml ve skle
   • 10x50ml v plastovém balení
  • Podrobné informace naleznete zde

Obsah určen pouze pro
odbornou veřejnost

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace na nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.


Ano, pokračovat Přejít na úvodní stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2020 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754