Kontrastné
látky

MGP je distribútorom Kontrastných látok spoločnosti GEHC.
Kontrastné látky, sa používajú u dospelých a detí na angiografiu, urografiu, flebografiu a na diagnostické účely pri CT a MR vyšetrení. Využívajú sa pri zvýraznení určitých tkanív, dutiny a orgánov v tele. Taktiež slúžia na zistenie krvného prietoku orgánom, ale i nádorom.

Kontrastné látky
pro CT a RTG

 • Omnipaque
  • Omnipaque (johexol) (300, 350 mg I/ml) – neionická kontrastná látka. Nízkoosmolárna kontrastná látka
  • Používa sa v baleniach 10×50 ml, 10×100 ml, 10×200 ml.
  • Podrobnejšie informácie (dávkovanie, aplikácia atď.) – SPC
 • Visipaque
  • Visipaque (jodixanol) (270, 320 mg I/ml) – dimérna neionická kontrastná látka
  • Izoosmolárna kontrastná látka vo všetkých koncentráciách (Visipaque má fyziologickú osmolalitu, t. j. osmolalitu ako krv.)
  • Používa sa v baleniach 10×50 ml, 10×100 ml, 10×200 ml, 6×500 ml.
  • Podrobnejšie informácie (dávkovanie, aplikácia atď.) – SPC

Kontrastné látky
pro MR

 • Clariscan
  • Clariscan (kyselina gadoterová 0,5 mmol/ml) Kontrastná látka na zosilnenie kontrastu pri zobrazovaní MR .
  • Je určená pre deti (0 – 18 r.) a dospelých.
  • Používa sa v baleniach 10×10 ml, 10×15 ml, 10×20 ml, PFS (injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke) 10×20 ml.
  • Podrobnejšie informácie (dávkovanie, aplikácia atď.) – SPC

Obsah určený len pre
odbornú verejnosť

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik).
Kliknutím na odkaz „Áno, pokračovať“ beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.

Tieto riziká zahŕňajú najmä
možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.


Áno, pokračovať Prejsť na úvodnú stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2023 — All rights reserved.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislavě pod spisovou vložkou číslo: 289/B