Labcon – Váš Earth Friendly výrobca
laboratórneho plastu

S pomocou MGP môže byť Vaše laboratórium zelenšie.
Výberom produktov Labcon dramaticky zlepšujete uhlíkovú stopu vášho laboratória!

Misia Labcon: Poskytovať laboratórny materiál najvyššej kvality s NAJNIŽŠÍM dopadom na životné prostredie.

 

Labcon je popredným svetovým výrobcom Earth Friendly® laboratórneho spotrebného materiálu s viac ako 60-ročnými skúsenosťami. Vyrábajú laboratórny spotrebný materiál najvyššej kvality s najnižším dopadom na životné prostredie v tomto odvetví. Od roku 2000 zmenšili emisie skleníkových plynov o 89 % prostredníctvom využívania obnoviteľnej energie, znižovaním odpadu z obalov a začlenením udržateľných materiálov, ako sú bioplasty a recyklovateľné plasty.

Laboratórne plasty sú rozhodujúce pre vedecký výskum

ale tieto plasty majú často veľký vplyv na životné prostredie. Analýza ukazuje, že veľká časť tohto vplyvu pochádza z výrobného procesu. Preto výberom spotrebného materiálu môžete výrazne zlepšiť environmentálnu stopu vášho laboratória. Produkty Labcon sú vyrábané v Spojených štátoch z 93% čistej energie a zahŕňajú trvalo udržateľné materiály. Ponúkajú jedinečne navrhnuté obnoviteľné možnosti balenia s minimom obsahu plastov.

labcon_image

Na overenie toho, že Labcon je Earth Friendly® spoločnosť, zaregistrovala viac ako 100 produktov s označením ACT Environmental Impact Factor Label. Virtuálne označenie ACT, vytvorené neziskovou organizáciou My Green Lab, poskytuje environmentálnu zodpovednosť, konzistentnosť a transparentnosť (ACT) pre každý označený produkt prostredníctvom hodnotenia vplyvu na životné prostredie. Produkty označené ACT informujú spotrebiteľov o hodnotení produktov v kategóriách udržateľnosti vrátane vplyvu výroby, spotreby energie, balenia a hodnotenia životnosti.

Produkty Labcon s označením ACT poskytujú transparentný pohľad na výrobný proces a environmentálne iniciatívy. Príslušné kategórie na štítku ACT hodnotia nezávislí audítori na stupnici od 1 do 10. Čím nižšie skóre, tým je menší vplyv na životné prostredie. Labcon má skóre 1 v kategórii vplyv výroby, najnižšie možné skóre, ktoré odráža neustály záväzok k udržateľnosti!

Označenie ACT na produktoch Labcon umožňuje porovnávanie konkrétnych produktov a podporuje Váš nákup s ohľadom na životné prostredie.

Produktové portfólio zahŕňa pipetové špičky, mikrocentrifugačné skúmavky, 15 ml a 50 ml centrifugačné skúmavky, plasty na molekulárnu biológiu, transport, bunkové kultúry, ale ja na klinickú chémiu a mnoho ďalšieho.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů