je spolufinancován Evropskou unií.

PROJEKT MGP:
Virtuální podnik

Cílem projektu je zjednodušit a zefektivnit práci všech
zaměstnanců společnosti M.G.P. pomocí přenesení důležitých
procesů a záznamů do digitální podoby, tak aby všichni
zaměstnanci měli dostupné všechny potřebné informace
pro svoji práci na jednom místě

Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů