Kurzy
& školení

Firma M.G.P. spol. s r.o. podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb., platného od 1. 1. 2017, nabízí:

  • odbornou přípravu a další odbornou přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (dohlížející osoby, osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou, osoby řídící a vykonávající zkoušky zdrojů ionizujícího záření, řídící služby významné z hlediska radiační ochrany),
  • přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta (zubní, veterinární pracoviště, pracoviště s kostním denzitometrem) a dále
  • kurzy nebo školení podle potřeb zákazníka – např. kurzy, resp. školení, pro radiační pracovníky v rámci jejich povinného pravidelného vzdělávání

Odborná příprava (kurzy) jsou třídenní, pořádány ve Zlíně, případně je možné dohodnout jiné místo. Podle zájmu účastníků lze termín kurzu zvolit tak, aby se částečně konal mimo pracovní dny (např. pátek – neděle).

Další odborná příprava („opakovací“ kurzy) a příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta jsou jednodenní a lze je absolvovat ve Zlíně nebo je možné podle zájmu (např. stomatologické nebo veterinární komory) dohodnout jiné místo konání i vyhovující termín.

Soustavný dohled na pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti, budou i nadále podle nové legislativy zajišťovat dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou (nový název, dříve osoby s přímou odpovědností za radiační ochranu).

Pokud tyto osoby mají platné oprávnění zvláštní odborné způsobilosti, mají povinnost do pěti let od platnosti nového atomového zákona absolvovat tzv. „opakovací kurz“ v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Po skončení platnosti jejich oprávnění musí složit znovu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na SÚJB, příp. předtím absolvovat „nový“ kurz. Oprávnění už bude udělováno na dobu neurčitou s tím, že dohlížející osoby, resp. osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou, budou povinny dále každých pět let absolvovat opakovací kurz.

Nově jmenované dohlížející osoby nebo osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou mají povinnost absolvovat základní kurz, složit zkoušku na SÚJB a poté každých pět let se zúčastnit „opakovacích kurzů“.

Osoby zajišťující radiační ochranu registranta musí podle nové legislativy absolvovat „přípravu“ do jednoho roku a poté opakovat každých 5 let.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů