Buďte vždy
o krok napred

Základom úspešného výskumu je kvalitné vybavenie. Preto pre Vás neustále sledujeme trendy v oblasti moderných spektrofotometrov, mikroskopov, homogenizátorov, pipiet a v neposlednej rade spotrebného materiálu tak, aby Váš výskum prebiehal na špičkovej úrovni svetových štandardov.

Vybrané
produkty z našej ponuky

Homogenizátor

FastPrep & kity

Najpokročilejší systém homogenizácie vzoriek, ktorý je použiteľný pre genomiku, proteomiku a ďalšie analýzy.

Mikroobjemové UV-Vis

spektrofotometre NanoDrop

Čo neviete Vám môže ublížiť.

Naši
dodávatelia

Vďaka spoľahlivej dodávateľskej sieti sme v kombinácii s vlastnou prepravou schopní garantovať včasnú expedíciu všetkých Vašich objednávok.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů