Bližšie informácie o testoch SARS-CoV-2 nájdete tu

Preprava
ADR triedy 7

M.G.P. má dlhoročnú tradíciu (od roku 1999) v cestnej preprave rádioaktivity – kusových zásielok po celej Európe a zabezpečenie leteckej prepravy do celého sveta.

Sme registrovaní v ZVÄZE EURÓPSKYCH PREPRAVCOV. Máme bohaté skúsenosti s prepravou rádiofarmák obsahujúcich fluór (18F).

Rádi Vám vypracujeme
cenovú ponúku na mieru

Ak potrebujete ďalšie informácie o preprave alebo chcete vypracovat cenovú ponuku, kontaktujte nás.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2021 — All rights reserved.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislavě pod spisovou vložkou číslo: 289/B