ISO 9001:2015

Základní informace

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v původním Československu. Od roku 2003 je M.G.P. držitelem certifikátu Systému managementu kvality ISO 9001 společnosti Lloyd’s Register LRQA a certifikátu Správné distribuční praxe vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Sídlo M.G.P, ZlínOd svého vzniku se specializuje na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuuje radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE (dříve Amersham), dodává veškeré produkty QSA GLOBAL (dříve AEA Technology), veškerý sortiment radioaktivních a neradioaktivních chemikálií od firmy MP Biomedicals (dříve ICN) a výrobky pro výzkum od řady dalších dodavatelů. M.G.P. také dodává zářiče pro gama radiografii od maďarské firmy IZOTOP.

V roce 1993 po rozdělení Československa byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt.


Stále rozšiřující se aktivitou je smluvní doprava radioaktivních preparátů v Evropě dle ADR.

Zabýváme se těmito činnostmi: nákup, distribuce a smluvní přeprava radioaktivních preparátů a chemikálií pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické použití a přístrojů pro detekci ionizujícího záření.

Firma M.G.P. má pro své činnosti vytvořeny všechny zákonné podmínky, které vyžaduje český právní řád.