ISO 9001:2015

Veřejně přístupná odborná informační služba

 

Veřejně přístupná odborná informační služba

Níže naleznete odkazy na informace o všech léčivých přípravcích, které společnost M.G.P. spol. s r. o. distribuuje v České republice.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici rovněž na tel. +420 577 212 140, podrobnější informace o možnostech, jak nás kontaktovat naleznete zde.

V případě, že chcete nahlásit nežádoucí účinky námi distribuovaných léčivých přípravků, klikněte zde.

Upozorňujeme naše zákazníky, že s ohledem na charakter distribuovaných léčiv (obsah radioaktivity, krátká doba použitelnosti – dny, týdny), nejsou námi distribuované léčivé přípravky neustále na skladě. Abychom zajistili jejich dostupnost, lze je dodat vždy na základě objednávky zdravotnického zařízení. Z tohoto důvodu je nepovažujeme za léčivé přípravky, jejichž uvedení na trh bylo přerušeno, jak je uvedeno v § 33 odst. 3 zákona č. 387/2007 Sb. v platném znění.
Všechny distribuované kontrastní látky, jejichž uvedení na trh bylo v souladu s § 33 odst. 3 zákona č. 387/2007 Sb. v platném znění přerušeno, lze rovněž dodat na základě objednávky zdravotnického zařízení. Netýká se kontrastních látek, u kterých bylo dodávání na trh ukončeno.
 

Informace o produktech nukleární medicíny

Informace o kontrastních látkách

Další důležité informace

Léčivý přípravek Omniscan:
Upozorňujeme pacienty a naše zákazníky, že na základě sdělení SÚKL ze dne 22.11.2018 byla pozastavena registrace LP Omniscan 0,5 mmol/ml a tudíž se na trhu nevyskytuje.
http://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-22-11-2018
Pokud dojde ke změně, budeme vás včas informovat.
Souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci naleznete na www.sukl.cz

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého STABILISED CERETEC rad.kit. 5+5x0,5mg, registrační číslo 88/160/01-C, kód SÚKL 0054559 na trh v ČR v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd., Velká Británie zveřejňuje informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Rapiscan.