ISO 9001:2015

Farmakovigilancia - nežiaduce účinky

 

Farmakovigilancia - nežiaduce účinky

Nepretržitá služba pre hlásenie nežiaducich účinkov:

  • Tel.: 02/ 54 654 841
  • E-mail:
  • Nežiaduce účinky liekov môžete hlásiť tiež pomocou formulára na stránkach ŠUKL.