Akce

Akce kterých se
zúčastníme

V letošním roce se zúčastníme následujících akcí.

5
Konferencí
10
Výstav

Významné akce
v roce 2021

Seznam akcí je orientační. Bude upřesňován v souladu s aktuální společenskou situací.

Máte tip na zajímavou akci?
Dejte nám vědět

Pokud máte pocit, že by se naše společnost měla zúčastnit nějaké zajímavé akce, prosím, kontaktujte nás zde.

Obsah určený len pre
odbornú verejnosť

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik).
Kliknutím na odkaz „Áno, pokračovať“ beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.

Tieto riziká zahŕňajú najmä
možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.


Áno, pokračovať Prejsť na úvodnú stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2023 — All rights reserved.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislavě pod spisovou vložkou číslo: 289/B