Důležité
upozornění

Upozorňujeme naše zákazníky, že s ohledem na charakter distribuovaných léčiv (obsah radioaktivity, krátká doba použitelnosti – dny, týdny), nejsou námi distribuované léčivé přípravky neustále na skladě. Abychom zajistili jejich dostupnost, lze je dodat vždy na základě objednávky zdravotnického zařízení. Z tohoto důvodu je nepovažujeme za léčivé přípravky, jejichž uvedení na trh bylo přerušeno, jak je uvedeno v § 33 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. v posledním znění.

Obsah určený len pre
odbornú verejnosť

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik).
Kliknutím na odkaz „Áno, pokračovať“ beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.

Tieto riziká zahŕňajú najmä
možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.


Áno, pokračovať Prejsť na úvodnú stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2023 — All rights reserved.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislavě pod spisovou vložkou číslo: 289/B