Důležité
upozornění

Upozorňujeme naše zákazníky, že s ohledem na charakter distribuovaných léčiv (obsah radioaktivity, krátká doba použitelnosti – dny, týdny), nejsou námi distribuované léčivé přípravky neustále na skladě. Abychom zajistili jejich dostupnost, lze je dodat vždy na základě objednávky zdravotnického zařízení. Z tohoto důvodu je nepovažujeme za léčivé přípravky, jejichž uvedení na trh bylo přerušeno, jak je uvedeno v § 33 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. v posledním znění.

Obsah určen pouze pro
odbornou veřejnost

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace na nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.


Ano, pokračovat Přejít na úvodní stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů